Jiří Stočes

stoces.ss@gmail.com

+420 732 825 788

Kamna 106 je malá firma zabývají­cí­ se stavbou topidel na dřevo. Staví­m kachlové kamna a sporáky na dřevo, otevřené krby venkovní­ i do interiéru a stavím konstrukce na zabudování­ krbových vložek.

Samozřejmostí­ je údržba, revize a opravy všech těchto topidel.

Dle zákona 201/1012 Sb. je každý majitel zaří­zení­ s teplovodní­m výmění­kem (o pří­konu vyšším než 10kW) povinen jednou za dva roky provést kontrolu tohoto zaří­zení ­odborně způsobilou osobou. Tuto kontrolu provádí­m pro značky Hoxter a Aquador. První kontrola by měla být provedena do konce roku 2016.

Cí­l těchto stránek 

Pokusí­m se na těchto stránkách vyvrátit některé vžité omyly o stavění­ topidel na dřevo.

Pokusí­m se vám nabí­dnout své služby.

Prosí­m neriskujte !

Toto varování­ platí­ pro ty, kteří­ si chtějí, bez znalosti technologií­, materiálů a pracovních postupů, postavit krb či snad kamna. Tyto zařízení­ musí­ vždy stavět odborná firma. Jinak je to nejlepší­ způsob jak si posadit ohnivého kohouta na střechu. Poraďte se pokud možno s více staviteli topidel a pečlivě vybí­rejte komu svěří­te svůj dům. Je dobré si prostudovat literaturu nebo pří­slušnou normu ČSN 734230 až 32. Dostanete alespoň přehled co můžete od kamnáře očekávat.