Jiří Stočes

stoces.ss@gmail.com

+420 732 825 788

Budeme stavět

Pokud se rozhodujete pro stavbu individuálně stavěných kamen (ČSN 734231), nebo krbové vložky, nebo snad otevřeného krbu (ČSN 734230), případně kachlového sporáku (ČSN 734232), poraďte se s kamnářem. Pokud možno s několika kamnáři. Nedejte na vžité názory, i auta nebo elektronika prošly vývojem a to samé platí pro topidla. Vývoj materiálů je poněkud jinde, než u hlíny a páleného šamotu. I projektování a design topidel se mění. Přesto jsme schopni udělat krásnou repliku historického kousku, nebo rekonstrukci starožitných kamen.

Ty, kteří se již rozhodli, dělím do dvou skupin. Na ty, kteří už postavili a na ty co teprve stavět budou. Při dnešním způsobu stavění (např. příliš těsná okna) musíme dělat v objektech dodatečné úpravy a různé kompromisy. Naproti tomu kdo chce ušetřit nechá si vyprojektovat topidlo ještě před započetím stavby. Ušetří nejen za dodatečné stavební úpravy ale i na nákladech na topení, protože lze topidlo optimalizovat na spotřebu tepla v jednotlivých vytápěných prostorách. Řeknu vám zdánlivě absurdní názor, postavte kamna a okolo nich si postavte dům.

Způsob vytápění jedním topidlem do vícero místností lze vyřešit několika způsoby. Nejčastější je asi rozvod teplého vzduchu. Kdo viděl jak vypadají rozvody po třech a více letech provozu si to do domu nepořídí. Názor, že se po domě s horkým vzduchem rozvádí prach a pachy, je správný. Nikdo vám však ještě asi neřekl, že si v rozvodech pěstujete alergeny, plísně a rakovinotvorné látky. Na teplo směnných plochách opékáme roztoče, prach biologického původu a částečky umělohmotného prachu.

Dalším rozšířeným způsobem je topení do vody. Při topení dřevem má tento způsob vytápění dost nepříjemnou chybičku. Dřevo totiž hoří poněkud rychleji než je vhodné. Tuto neřest lze vyřešit akumulační nádrží, která nám prodlouží dobu topení na dobu kdy ohniště již nemá plný výkon. Pokud obyvatelé domu nejsou trvale přítomni doporučuji na topidlo napojit automatiku na ovládání vzduchu, trojcestný ventil pro start topidla (snižuje zanášení topidla dehty) a záložní zdroj proudu pro čerpadlo. Není nic horšího než když vám po přiložení vypnou elektřinu. Abych nezapomněl na to nejdůležitější, ochlazovací smyčku, která chladí vstupní vodu do výměníku v případě havarijního přetopení. Toto co jsem napsal v tomto odstavci platí pro dvouplášťové vložky tak zvané „vodníky". V takové vložce dochází k značnému přenosu energie do vody a tím se příliš ochlazuje ohniště, dochází k zhoršení podmínek pro hoření a snížení účinnosti topidla. Tato nepříjemnost lze řešit klasickým ohništěm a teprve za tímto ohništěm nainstalovat tepelný výměník „spaliny – voda". Klasiku popíši v příští kapitole.

Klasické ohniště si většina lidí představuje jako rošt popelník a to co k tomu patří. Omyl. Na spalování dřeva je rošt zbytečnost, protože dřevo hoří až když se vysuší (ztráta energie na sušení) a zplynuje. Potom hoří plyny a to co nezplynuje zůstane na dně ohniště jako žhavé uhlíky. Dobře vypočítané a postavené ohniště se účinností může přiblížit až k 90% a teplotám přes 1000 °C. Za takovýmto ohništěm následuje „pád" to je část tahů (akumulační kouřovod z šamotu nebo podobného materiálu). Pád zpomaluje rychlost spalin a dává nám čas na zpracování tepla v ležatých tazích (tady by měl být již zmíněný výměník do ústředního vytápění nejlépe klapkou ovládaný, pokud o něj stojíme). Přebytek tepla lze potom zpracovat v tazích k vytápění místnosti s kamny. Uvažujme, že výměník není a pokračujeme tahy. Tyto se musí zužovat a zároveň ztenčovat jejich stěny. Musí se do nich nainstalovat několik bezpečnostních prvků (detonační klapky) a systém pro usnadnění studeného startu. Na vstupu do komína musí zůstat ještě dostatečná teplota pro správnou funkci komína. Takto postavená kamna mají jedinou nevýhodu, pomalejší start. Ale má spoustu výhod, stačí přikládat jednou za 12 hodin a pokud je zapojena automatika vzduchu není třeba znovu zatápět. Popel se vybírá podle kvality dřeva třeba jednou za týden. Vydrží být teple 3 až 5 dní, podle konstrukce kamen a tepelných podmínek. Nespornou výhodou je sálavé teplo podobné teplu sluníčka. Výměnu tepla z tahů zprostředkovává plášť z keramických kachlů nebo jiného materiálu.

Dobře navržená kamna jsou právě tím co byt dělá domovem.

Teď je to na vás, ptejte se,získávejte informace.