Jiří Stočes

stoces.ss@gmail.com

+420 732 825 788

Cena a její tvorba

Cena, její součásti a způsob platby

cena se skládá:

  • Projekt 3000 KČ (podle rozsahu prací může být vyšší) splatných před započetím prací.
  • Materiál podle rozpočtu - zálohově ve výši 90%
  • Cena práce dle dohody podle materiálu a technologie výstavby 20% při započetí stavby, 75% v průběhu stavby a 5% při předání hotového díla-
  • Doprava a ubytování - 2,5 KČ za km a skutečné náklady za ubytování. Splatné průběžně během stavby.
  • Přeprava materiálu - 7 KČ za km nebo skutečné náklady. Splatné při dodání materiálu.
  • Práce navíc pokud dojde k dohodě kdo tyto práce provede. Splatné před předáním díla.
  • Sankce za zaviněné nedodržení termínu. Oboustraně
  • Sankce za porušení dohodnutých podmínek.
  • Spárování po první topné sezoně není předmětem dodávky - platí se jako samostatná objednávka.