Jiří Stočes

stoces.ss@gmail.com

+420 732 825 788

Výpočet výkonu a projekce topidla

Projekce a výpočty

Před započetím projekce je nutný souhlas kominické firmy s napojením konkrétního topidla na komín. Je nutné znát výšku komína od zaústění topidla po korunu komína (účinná výška komína).

Při vypočítávání parametrů topidla (uvažujme kachlová kamna) vyjde plocha, kterou předáváme teplo do místnosti o daných rozměrech. Pokud je více místností jejich objemy se sčítají, ale plochy teplo předávající se pro každou místnost počítají zvlášť. Ze součtu objemů se spočte potřebný výkon kamen pro všechny místnosti. Z výkonu se spočítá množství paliva a od něj se odvodí velikost ohniště. Výpočet je ovlivněn stavebním stavem tepelných izolací, těsností oken a dveří. Projektování vlastních kamen ještě závisí na kvalitě a výšce komína. Tyto parametry jsou důležité pro výpočet délky tahového (akumulačního) systému. Pokud máme všechny veličiny spočítané je již jasné, jak asi velká kamna budou. Pak už zbývá jen nejefektivněji poskládat plášť kamen. Po schválení projektu můžeme pokračovat dalším krokem.