Jiří Stočes

stoces.ss@gmail.com

+420 732 825 788

Jak se šíří teplo.

Jistě si to pamatujete z hodin fyziky, ale pro jistotu si to zopakujeme. Teplo se šíří třemi způsoby. Vedení, proudění a sálání. Příklady jednotlivých způsobů šíření jsou takovéto. Dno hrnce vede teplo a předává jej obsahu hrnce. Ohřátý vzduch stoupá vzhůru a na jeho místo se vlivem gravitace tlačí těžší studený vzduch, a tak vzniká proudění. Sálání asi nemusím složitě popisovat, největším zdrojem sálavého tepla je sluníčko. Sálavé teplo prochází sklem a lze ho odrážet pomocí zrcadel.

Při vytápění užíváme všech tří způsobů šíření tepla. Vedení tepla se v systému topidel využívá jako v již zmíněném hrnci na oddělení tepla z kouře do prostoru kamen případně přímo do vytápěných prostor. Proudění se využívá k ochlazování pláště vložek, takto předané teplo má poněkud špatnou vlastnost, protože ohřívá vzduch v místnosti od stropu. To znamená, velký rozdíl teploty u stropu a podlahy. Bývá to i 8 až 10°C, je to závislé na výšce stropu. Naproti tomu sálavé teplo se šíří od zdroje přímočaře a rovnoměrně ve všech vrstvách vzduchu stejnoměrně. Je to nejpříjemnější teplo, teplo slunce.